gelukkig veranderen

De wereld om je heen verandert voortdurend en in hoog tempo. En jij verandert mee. Dat gaat je over het algemeen goed af. Maar ondanks je aanpassingsvermogen lukt het je niet om in alle omstandigheden het beste uit jezelf te halen. Zo kun je je in sommige situaties zo ongemakkelijk voelen. Of met een bepaald type collega altijd problemen hebben. 

Toch kun je ook die situaties en relaties veranderen door je aan te passen. Door vanuit een ander perspectief te kijken kun je momenten van frustratie of onmacht veranderen in situaties waarin jij je helemaal op je gemak voelt. 

succesvol veranderen

Om morgen succesvol te zijn, is vandaag verandering nodig. Het aanpassingsvermogen van een organisatie is daarmee een voorspeller van succes geworden.

Dat aanpassingsvermogen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de veranderbereidheid van medewerkers. Die bereidheid is nooit vanzelfsprekend. Want hoe veelbelovend de geschetste verandering ook is, voor de mens is de stap naar uitdagend nieuw ook het loslaten van vertrouwd oud.

 

succesvol veranderen

Om morgen succesvol te zijn, is vandaag verandering nodig.
Het aanpassingsvermogen van een organisatie is een goede voorspeller van succes geworden.

Dat aanpassingsvermogen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de veranderbereidheid van medewerkers. Die bereidheid is nooit vanzelfsprekend. Want hoe veelbelovend de geschetste verandering ook is, voor de mens is de stap naar uitdagend nieuw ook het loslaten van vertrouwd oud.

 

CHANGE COACHING

VOOR BEDRIJVEN EN MENSEN IN BEWEGING

CHANGE COACHING

VOOR BEDRIJVEN EN MENSEN IN BEWEGING

CHANGE COACHING

VOOR BEDRIJVEN EN MENSEN IN BEWEGING

Een benoeming. Een bestuurswissel. In elke organisatie een belangrijk moment. Voor het management een impactvolle gebeurtenis die echter zo min mogelijk invloed mag hebben op de dagelijkse gang van zaken. Die is gebaat bij ‘business as usual’.

Door een goede overdrachtsplanning slagen organisaties er doorgaans in die transitie vrijwel geruisloos te laten verlopen. Bij een benoeming binnen een familiebedrijf spelen andere krachten mee. Krachten die zich minder makkelijk in een ‘planning’ laten vatten.

Wat is de reactie in het informele familiecircuit op de formele benoeming binnen het bedrijf? Hoe blijven ‘familie’ en ‘bedrijf’ op gezonde afstand?

En hoe is de nieuwe bestuurder op het ene moment ‘gewoon familie’ en op het volgende moment ‘verantwoordelijk voor’?

Doordat wij de unieke dynamiek van familiebedrijven van binnenuit kennen, zijn wij goed in staat de volgende generatie bij de groei in hun nieuwe rol te begeleiden. We laten zien hoe zij effectief leiderschap en gezonde familierelaties hand in hand kunnen laten gaan. Hoe een hiërarchische rol binnen het bedrijf als vanzelf over kan gaan in een gelijkwaardige relatie binnen de familiekring.

Want alleen wanneer de rol van bestuurder en de rol van familielid met elkaar in harmonie zijn, is de weg vrij voor succes aan zowel de bestuurs- als de keukentafel.

FAMILIE CONFIDANT

Een benoeming. Een bestuurs-wissel. In elke organisatie een belangrijk moment. Door een goede overdrachtsplanning slagen organisaties er doorgaans in die transitie vrijwel geruisloos te laten verlopen.

Bij een benoeming binnen een familiebedrijf spelen krachten mee die zich minder makkelijk in een planning laten vatten. Want hoe wordt er in het informele familiecircuit gereageerd op de formele bedrijfsbenoeming?

 

Doordat wij de unieke dynamiek van familiebedrijven van binnenuit kennen, zijn wij goed in staan de volgende generatie bij de groei in hun nieuwe rol te begeleiden. We laten zien hoe een hiërarchische rol binnen het bedrijf als vanzelf over kan gaan in een gelijkwaardige relatie binnen de familiekring.

Want alleen wanneer de rol van bestuurder en de rol van familielid met elkaar in harmonie zijn, is de weg vrij voor succes aan zowel de bestuurs- als de keukentafel.

MANAGEMENT COUNSEL

Bij een reorganisatie, een change traject, is de proceskant helder geformuleerd. De rol van de medewerker wordt daarbij vaak als vanzelfsprekend beschouwd.

Toch ziet niet iedere medewerker een transformatieproces als ‘business as usual’. 
Het proces kan hierdoor vertraging oplopen met gevolgen voor de business doelstellingen en de medewerkerstevredenheid.

 

Wij helpen u bij het succesvol uitrollen van de change trajecten in uw organisatie, door met u te kijken naar de voortgang van het transformatieproces op de werkvloer. We leren u hoe u de veranderingsbereidheid van mensen herkent en hoe u die bereidheid kunt maximaliseren.

Want door aandacht te geven aan zowel de harde proces- als de softe medewerkersbetrokkenheid
indicatoren is het halen van het maximale change resultaat binnen de gestelde termijn gewaarborgd.

FAMILIE CONFIDANT

Een benoeming of bestuurs-wissel: in elke organisatie een belangrijk moment. Door een goede overdrachtsplanning slagen organisaties er doorgaans in die transitie vrijwel geruisloos te laten verlopen.

Bij een benoeming binnen een familiebedrijf spelen krachten mee die zich minder makkelijk in een planning laten vatten. Want hoe wordt er in het informele familiecircuit gereageerd op de formele bedrijfsbenoeming?

Doordat wij de unieke dynamiek van familiebedrijven van binnenuit kennen, zijn wij goed in staan de volgende generatie bij de groei in hun nieuwe rol te begeleiden. We laten zien hoe een hiërarchische rol binnen het bedrijf als vanzelf over kan gaan in een gelijkwaardige relatie binnen de familiekring.

Want alleen wanneer de rol van bestuurder en de rol van familielid met elkaar in harmonie zijn, is de weg vrij voor succes aan zowel de bestuurs- als de keukentafel.

MANAGEMENT COUNSEL

Bij een reorganisatie, een change traject, is de proceskant helder geformuleerd. De rol van de medewerker wordt daarbij vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Toch ziet niet iedere medewerker een transformatieproces als ‘business as usual’.

Het proces kan hierdoor vertraging oplopen met gevolgen voor de business doelstellingen en de medewerkerstevredenheid.

Wij helpen u bij het succesvol uitrollen van de change trajecten in uw organisatie, door met u te kijken naar de voortgang van het transformatieproces op de werkvloer. We leren u hoe u de veranderingsbereidheid van mensen herkent en hoe u die  kunt maximaliseren.

Want door aandacht te geven aan zowel de harde proces-
als de softe medewerkersbetrokkenheid-indicatoren, is het halen van het maximale change resultaat binnen de gestelde termijn gewaarborgd.

Voor het management is een reorganisatietaak een ‘on top of’-activiteit. Het bedrijf draait door terwijl de verandering wordt doorgevoerd. Vaak gaat de aandacht daardoor als vanzelf uit naar de day-to-day activiteiten, de kerntaken waarmee de manager goed bekend is en waarbij sturing leidt tot resultaat.

Bij een transformatieproces ligt dat anders. Het doel is duidelijk, maar door de onvoorspelbare reactie van medewerkers wordt sturing op resultaat bemoeilijkt. En wanneer medewerkers niet ‘aan boord zijn’, dreigen vertraging en teruglopende performance.

De verandering die tot betere resultaten moest leiden lijkt die resultaten nu juist in de weg te zitten.

Wij helpen u bij het succesvol uitrollen van de change trajecten in uw organisatie, door met u te kijken naar de veranderingsbereidheid van mensen. We leren u hoe u die bereidheid herkent en wat u kunt doen om die te maximaliseren.

Want door aandacht te geven aan zowel de ‘harde’ proces- als de ‘softe’ medewerkersbetrokkenheid indicatoren is het halen van het maximale change resultaat binnen de gestelde termijn gewaarborgd.

COACHEN VANUIT HET HART

Oprichter van Times C is Linda Wes, executive coach die naast haar kennis en ervaring als coach ook ervaring als executive meebrengt. Ze kan daardoor als geen ander de theorie die aan de basis staat van een succesvolle transformatie vertalen naar een aanpak die binnen een organisatie toepasbaar is.

Linda Wes groeide op in Twente. Haar jeugd stond voor een belangrijk deel in het teken van het internationaal opererende familiebedrijf waarmee zij opgroeide. Ze heeft daardoor zelf ervaren hoe bijzonder de dynamiek is tussen familieleden die privé op voet van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan, terwijl zij in zakelijk opzicht een hiërarchische relatie met elkaar hebben. Wes: “Het moment waarop je formeel bij het bedrijf betrokken wordt, dat is heel bijzonder. Ineens kijk je anders naar mensen die je je hele leven al kent. En: zij kijken anders naar jou. Die andere blik op je familie, die andere omgang met je familie, is echt iets waar je in moet groeien voor je je er echt bij op je gemak voelt.”

Wes heeft in verschillende bedrijven bestuursrollen gehad. Daar zag ze hoe veelbelovende veranderprocessen vaak maar ten dele uit de verf kwamen, doordat management en uitvoerenden onvoldoende op een lijn zaten.
Wes: “Echt zo ongelooflijk zonde! Over een nieuwe koers, een andere aanpak, wordt zo goed nagedacht. Het is zo jammer dat het dan stokt bij de uitrol. Niet omdat het idee niet deugt, maar omdat medewerkers onvoldoende het gevoel hebben dat zij ‘owner’ zijn van die verandering. Het tijdig betrekken van medewerkers, het creëren van draagvlak: in een transformatieproces is dat vaak een sluitpost die er bekaaid af komt. En dan wordt het lastig in de uitvoering.”

CHANGE COMPANION

Oprichter van Times C is Linda Wes, die in haar rol als coach kan putten uit haar ervaring als executive.

Linda Wes groeide op in Twente. Haar jeugd stond in het teken van het familiebedrijf waarmee zij opgroeide. Ze weet daardoor hoe bijzonder de dynamiek is tussen familieleden die privé op voet van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan, terwijl zij in zakelijk opzicht een hiërarchische relatie met elkaar hebben.

Wes: “De zakelijke omgang met je familie is echt iets waar je in moet groeien. Als coach begeleid ik de volgende generatie familiebestuurders daarbij.”

In verschillende bedrijven heeft ze bestuursrollen gehad. Daar zag ze hoe veelbelovende veranderprocessen vaak maar ten dele uit de verf kwamen, doordat management en uitvoerenden onvoldoende op een lijn zaten.

Als coach begeleidt ze managers die verantwoordelijk zijn voor dergelijke change-projecten. Wes: “In de hectiek van een vaak ingrijpend veranderproces dreigen de mensen vaak te worden vergeten. En dat heeft grote gevolgen. Ik help managers die valkuil te vermijden.”

CHANGE COMPANION

Oprichter van Times C is Linda Wes, die in haar rol als coach kan putten uit haar ervaring als executive. 

Linda Wes groeide op in Twente. Haar jeugd stond in het teken van het familiebedrijf waarmee zij opgroeide. Ze weet daardoor hoe bijzonder de dynamiek is tussen familieleden die privé op voet van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan, terwijl zij in zakelijk opzicht een hiërarchische relatie met elkaar hebben.

Wes: “De zakelijke omgang met je familie is echt iets waar je in moet groeien. Als coach begeleid ik de volgende generatie familiebestuurders daarbij.”

In verschillende bedrijven heeft ze bestuursrollen gehad. Daar zag ze hoe veelbelovende veranderprocessen vaak maar ten dele uit de verf kwamen, doordat management en uitvoerenden onvoldoende op een lijn zaten.

Als coach begeleidt ze managers die verantwoordelijk zijn voor dergelijke change-projecten. Wes: “In de hectiek van een vaak ingrijpend veranderproces dreigen de mensen vaak te worden vergeten. En dat heeft grote gevolgen. Ik help managers die valkuil te vermijden.”

CONTACT

Staat er bij u verandering op stapel en wilt u weten hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen?
Neem contact met ons op. We maken graag een afspraak waarin we de mogelijkheden
met u bespreken. 

Bel

We zijn te bereiken op
+31 (0)6 200 17 355

Mail

Stuur een bericht naar
Linda@TimesC.nl

Kom langs

Ons kantoor staat aan de
Industrieweg 38B
2254 AE VOORSCHOTEN 

CONTACT

 

Staat er bij u verandering op stapel en wilt u weten hoe wij
u daarbij kunnen ondersteunen?
Neem contact met ons op.
We maken graag een afspraak waarin we de mogelijkheden met u bespreken. 

Bel

We zijn te bereiken op
+31 (0)6 200 17 355

Mail

Stuur een bericht naar
Linda@TimesC.nl

Kom langs

Ons kantoor staat aan 
Industrieweg 38B
2254 AE VOORSCHOTEN 

CONTACT

Staat er bij u verandering op stapel en wilt u weten hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen?
Neem contact met ons op.
We maken graag een afspraak waarin we de mogelijkheden met u bespreken.

Bel

We zijn te bereiken op
+31 (0)6 200 17 355

Mail

Stuur een bericht naar
Linda@TimesC.nl

Kom langs

Ons kantoor staat aan de
Industrieweg 38B
2254 AE VOORSCHOTEN 

CONTACT

Times C
Industrieweg 38b
2254 AE Voorschoten

+31 (0)6 200 17 355
Linda@TimesC.nl

OVERIG

Times C is een handelsnaam van
Wes te Wind B.V.
statutair gevestigd te Wassenaar
KvK: 54133866

BTW: NL 861305656B01
Reknr: NL 05 INGB 0006 6144 57

CONTACT

Times C 
Industrieweg 38b
2254 AE Voorschoten

31(0) 620017 355
Linda@TimesC.nl

OVERIG

Times C is een handelsnaam van
Westewind B.V.
statutair gevestigd te Wassenaar
KvK: 54133866

BTW: NL 861305656B01
Reknr: NL 05 INGB0006 6144 57

CONTACT

Times C 
Industrieweg 38b
2254 AE Voorschoten

31(0) 620017 355
Linda@TimesC.nl

OVERIG

Times C is een handelsnaam van
Westewind B.V.
statutair gevestigd te Wassenaar
KvK: 54133866

BTW: NL 861305656B01
Reknr: NL 05 INGB0006 6144 57